FODERVÄRD

Som uppfödare så kan man inte alltid ha alla hundar hemma, och då kan det vara bra att ha fodervärd åt någon eller några. Fodervärdskap kan gälla både för tik och för hane.

Jag följer Svenska Kennelklubbens bestämmelser och använder deras fodervärdsavtal och köpeavtal med bibehållen avelsrätt.

Att vara fodervärd åt en hund innebär för hel fodervärd:

 • Fodervärden betalar ingenting för valpen när man hämtar den.

 • Uppfödaren äger hunden och har rätt till två (2) kullar om det är en tik innan tiken är sju (7) år, och sex (6) kullar om det är en hane Äganderätten och övriga rättigheter övergår till fodervärden när ovanstående villkor är uppfyllda, dock senast 5 år efter avtalets undertecknande eller när hanen/tiken uppnått 7 års ålder.
  Avtalstiden är fem år, vilket innebär att om tiken eller hanen sätts ut på foder när de är åtta veckor gamla så upphör avtalet att gälla på femårsdagen av avtalets undertecknande.

 • Uppfödaren har rätt att ställa ut hunden, mentalbeskriva och göra andra nödvändiga prov för att hunden skall bli avelsgodkänd.

 • Om fodervärden vill ställa ut, tävla eller mentalbeskriva, så går det bra så länge parterna har kommit överens om detta.

 • Uppfödaren betalar alla kostnader som har med parning och valpning att göra.

 • Fodervärden betalar allt annat som rör hunden: försäkring, foder, veterinärvård, vaccinering och avmaskning.

 • Hunden skall hållas i god kondition och vara tillgänglig för uppfödaren när denne vill, vid parning, valpning, utställning, mentalbeskrivning, hälsoundersökningar etc.

Det finns även ett avtal som heter "Köpeavtal med bibehållen avelsrätt", och det innebär att:

 • Valpköparen betalar halva köpesumman för valpen.

 • Uppfödaren äger inte hunden, men innehar fortfarande avelsrätten.

 • Uppfödaren har rätt till en (1) kull om det är en tik innan tiken hunnit bli fem (5) år, och tre (3) kullar om det är en hane innan hanen är fem (5) år.

 • I övrigt är det valpköparens hund, och valpköparen står för hundens samtliga kostnader. Bortsett från kostnader som gäller parning och valpning och åtgärder som krävs för att få hunden avelsgodkänd, dessa står uppfödaren för.

Om du är intresserad av att bli en framtida fodervärd, så fordras god kontakt oss emellan och det ska kännas bra från båda håll. Vi måste kunna lita på varandra, eftersom vi har en hund ihop!

Är du dessutom intresserad av att ställa ut din hund eller kanske tävla, så är det ett stort plus.